Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην SYNARMOGI πιστεύουμε βαθύτατα πως οι άνθρωποι διαμορφώνουν την ποιότητα, τη δυναμική και στη σταθερότητα μιας επιχείρησης. Ο επαγγελματισμός, η τεχνική κατάρτιση και το ήθος των ανθρώπων στην SYNARMOGI αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας μας.

Η καθημερινή παρουσία των έμπειρων μηχανικών μας, στο έργο σε συνδυασμό με την πλούσια εργοταξιακή εξειδίκευση τους, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής είναι προτεραιότητα μας.

Το πάθος μας για την τελειότητα των κατασκευών μας αναγκάζει να μην κάνουμε εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, ζητήματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελούν προτεραιότητα. Έτσι σήμερα, στην SYNARMOGI διαθέτουμε ως μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένους τεχνίτες των βασικότερων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών ειδικοτήτων διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των κατασκευών μας παραμένει σταθερή στα πολύ υψηλά επίπεδα που έχουμε θεσπίσει.