Κατασκευή βιομηχανικών χώρων και χώρων ειδικών απαιτήσεων

Με οδηγό την πλούσια εμπειρία μας στο χώρο των ειδικών κατασκευών, στην SYNARMOGI έχουμε συστήσει ξεχωριστό τμήμα για την κατασκευή έργων βιομηχανικού περιεχομένου. Η ομάδα της SYNARMOGI αναλαμβάνει εξολοκλήρου την εκτέλεση έργων όπως: 1. Mεταλλικά κτίρια και σύμμικτες κατασκευές παντός τύπου 2. Kατασκευή βιομηχανικών χώρων καθώς και προσθήκες / επέκτασης αυτών 3. Kατασκευή χώρων αποθήκευσης και logistics 4. Κατασκευή χώρων παραγωγής τροφίμων 5. Κατασκευή υπεραγορών τροφίμων 6. Κατασκευή χώρων ειδικών απαιτήσεων (εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας μετάλλου κα) 7. Εγκατάσταση υποσταθμών Μ / Τ 8.Εγκατάσταση Φ / Β συστημάτων 9. Χώροι υπηρεσιών υγείας (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κλπ)

Εμπειρία ALL-INCLUSIVE

Στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας μας με τους εταιρικούς μας πελάτες και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προσφέρουμε επίσης:

1. Σύνταξη προσχεδίων και προϋπολογισμού για ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ

2. Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών

3. Έκδοση αδειών λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων