Νέες Κατοικίες

Με την SYNARMOGI μπορείτε να αισθάνεστε απόλυτα βέβαιοι ότι έχετε δίπλα σας τον κατάλληλο συνεργάτη για την ανέγερση της νέας κατοικίας.
Με πληθώρα έργων οικιστικού περιεχομένου και πλούσια πείρα στον τομέα των ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, παρέχουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών από το σχεδιασμό έως την κατασκευή .

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ALL-INCLUSIVE

1.  Παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης του κατάλληλου οικοπέδου.

2.  Υπηρεσίες νομικού και πολεοδομικού ελέγχου καταλληλότητας του οικοπέδου.

3.  Κατασκευή προσχέδιού για το ιδανικό σχεδιασμό και χωροθέτηση του κτιρίου.

4.  Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας.

5.  Ανέγερση του κτιρίου (με το κλειδί στο χέρι)

6.  Διαδικασία απογραφής και κλεισίματος του έργου στον ΕΦΚΑ.

7.  Διεκπεραίωση διαδικασιών για οριστική σύνδεση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.