Ποιότητα, Δυναμική & Σταθερότητα

Στην SYNARMOGI πιστεύουμε βαθύτατα πως η ποιότητα, η δυναμική και η σταθερότητα μιας επιχείρησης διαμορφώνονται από τους ανθρώπους της και για το λόγο αυτό ο επαγγελματισμός, η τεχνική κατάρτιση και το ήθος των ανθρώπων στην SYNARMOGI αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας μας.

Οι άριστα καταρτισμένοι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι συνεχώς δίπλα στον πελάτη για να συζητήσουν, να σχεδιάσουν και να προτείνουν τις βέλτιστες κατασκευαστικές λύσεις σε κάθε μικρό ή μεγάλο έργο. Ταυτόχρονα η καθημερινή παρουσία τους στο έργο, σε συνδυασμό με την πλούσια εργοταξιακή εμπειρία, διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής.

Το πάθος μας για την τελειότητα των κατασκευών μας αναγκάζει να μην κάνουμε εκπτώσεις σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Έτσι σήμερα, στην SYNARMOGI απασχολούνται ως μόνιμο προσωπικό εξειδικευμένοι τεχνίτες των βασικότερων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών ειδικοτήτων διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των κατασκευών μας παραμένει σταθερή στα πολύ υψηλά επίπεδα που έχουμε θεσπίσει.

Παράλληλα, μέσα από την εμπειρία μας στον κατασκευαστικό κλάδο έχουμε δημιουργήσει έναν ευρύ κύκλο αξιόπιστων και εξειδικευμένων συνεργατών ώστε να διασφαλίσουμε την άμεση ανταπόκριση και κάλυψη όλου του φάσματος των επιμέρους εργασιών ενός κατασκευαστικού έργου.

200069-200