ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LIDL Ορεστιαδας

Αντικείμενο του έργο ήταν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του καταστήματος LIDL στην Ορεστιάδα βάσει του νέου οδηγού Colour-Code της εταιρείας. 

Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η εργασία επαναβαφής των υφιστάμενων κουφωμάτων αλουμινίου της εισόδου και της βιτρίνας του καταστήματος με σκοπό την αλλαγή της απόχρωσης από μπλε σε γκρι. Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν τα πολυουρεθανικά χρώματα DuPont™ PercoTop® Topcat ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε για την κάλυψη όλων των υπόλοιπων σημείων που δεν έπρεπε να χρωματιστούν καθώς και για τον κατάλληλο εξαερισμό των χώρων εργασίας.

Έτος κατασκευής: 2017

Κύριος του έργου: LIDL HELLAS

Τοποθεσία: Ορεστιάδα

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 70.000,00€