ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (SKG)

Κύριο αντικείμενο των εργασιών ήταν η ολική ανακατασκευή των λουτρών του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου αναβάθμισης και επέκταση του αερολιμένα της πόλης.

Για την τοποθέτηση των νέων πλακιδίων επιλέχθηκαν κόλλες πλακιδίων υψηλών αντοχών AK-22 της εταιρείας ISOMAT.

Έτος κατασκευής : 2018

Κύριος του έργου: FRAPORT-INTRAKAT

Τοποθεσία: Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (SKG)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 30.000,00€