ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή νέου αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εταιρείας ΜΙΝΩΪΚΗ. Βάσει των αναγκών της επιχείρησης αλλά και των δυνατοτήτων του οικοπέδου προτάθηκε η κατασκευή ισόγειας βιομηχανικής αποθήκης έκτασης περίπου 1200μ2. Για την κατασκευή επιλέχθηκε η λύση του φέροντα οργανισμού από μεταλλικά στοιχεία με σκοπό την εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρού χώρου χωρίς κεντρικές κολώνες. Η επένδυση των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων έγινε με θερμομονωτικά πάνελ οροφών και πλαγιοκάλυψης, ενώ ο φωτισμός του χώρου ενισχύθηκε με διαφώτιστα οροφής.

Έτος κατασκευής: 2021

Κύριος του έργου: ΜΙΝΩΪΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

Τοποθεσία: Ν. Ρύσιο, Θεσσαλονίκη

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 250.000,00€