ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΚΕΚΑΣ

Αντικείμενο του έργου ήταν η επέκταση της κτιριακής εγκατάστασης της βιομηχανίας σιδήρου Gekas Metal Group. Βάσει των αναγκών της επιχείρησης αλλά και των δυνατοτήτων του οικοπέδου προτάθηκε η κατασκευή ισόγειας επέκτασης συνολικής επιφάνειας περίπου 1500μ2 με εσωτερικό μεταλλικό πατάρι για τη στέγαση γραφειακών χώρων και χώρων προσωπικού. Για το νέο τμήμα επιλέχθηκε η λύση του φέροντα οργανισμού από μεταλλικά στοιχεία. Η επένδυση των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων έγινε με θερμομονωτικά πάνελ οροφών και πλαγιοκάλυψης.

Έτος κατασκευής: 2022

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: GEKAS METAL GROUP

Τοποθεσία:: Αγ. Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 370.000,00€