ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΟΝΒΑ (Α΄Φάση)

Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν η ολική ανακατασκευή του συστήματος επιφανειακής αποστράγγισης του χώρου παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KONBA στη ΒΙΠΕ Κιλκίς. 

Για την κάλυψη των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων επιφανειακής και σημειακής αποστράγγισης σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα σύνθετο δίκτυο ανοξείδωτων καναλιών, σιφονιών και σχαρών βαρέως τύπου κλάσης C250 με προϊόντα της εταιρείας ACO.

Έτος κατασκευής: 2021

Κύριος του έργου: KONBA ABEE

Τοποθεσία: ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, Κιλκίς

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 55.000,00€