ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΚΕΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΚΕΚΑΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΝΒΑ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΝΒΑ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΝΩΪΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΝΩΪΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  LIDL Ορεστιαδας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LIDL Ορεστιαδας
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ELPEDISSON
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ELPEDISSON