Από τι εξαρτάται το κόστος μιας ανακαίνισης

Το να ρωτάμε πόσο κοστίζει μια ανακαίνιση και να περιμένουμε μια μονολεκτική απάντηση, είναι σαν να ρωτάμε κάποιον πόσο κάνει ένα αυτοκίνητο και να περιμένουμε να μας πει ένα συγκεκριμένο ποσό!

Αν συνυπολογίσουμε τώρα ότι η ανακαίνιση μιας κατοικίας είναι μια πολύ πιο σύνθετη και δαπανηρή διαδικασία από την αγορά ενός μόνο προϊόντος, βλέπουμε ότι ο υπολογισμός του κόστους ενός έργου ανακαίνισης, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Πάμε να δούμε ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της ανακαίνισης ενός χώρου:

  • Πρώτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι το είδος και το πλήθος των εργασιών που επιθυμούμε να κάνουμε, σε συνδυασμό φυσικά με το μέγεθος του ακινήτου μας, δηλαδή μέχρι ποιο βαθμό θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ακίνητό μας. Είναι προφανές ότι όσο περισσότερες οι εργασίες και το εμβαδόν του χώρου μας, τόσο μεγαλύτερο και το κόστος.
  • Δεύτερος και ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα των υλικών και των εξαρτημάτων που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εγκαταστήσουμε. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το κόστος μια ανακαίνισης μπορεί να αυξηθεί ακόμα και πάνω από 50%, ανάλογα με το επίπεδο της ποιότητας των υλικών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το είδος κάποιων υλικών επιφέρει και την αντίστοιχη αύξηση στο κόστος τοποθέτησής τους καθώς απαιτείται περισσότερος χρόνος ή υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης.
  • Τρίτος παράγοντας είναι η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου μας. Η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντας, αρκεί φυσικά να εκτιμηθεί σωστά από κάποιον έμπειρο μηχανικό. Πέραν των εργασιών που επιθυμούμε να κάνουμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί κάποιος να εκτιμήσει τόσο τις τυχόν πρόσθετες εργασίες που θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση του έργου, αλλά και τις μελλοντικές αστοχίες που μπορεί να προκύψουν αν δεν εντοπιστούν και διορθωθούν υφιστάμενα προβλήματα του ακινήτου.
  • Τέταρτος παράγοντας είναι η θέση του ακινήτου μας και η μορφολογία της περιοχής.  Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η περιοχή του ακινήτου, ο όροφος, η πρόσβαση, ακόμα και οι θέσεις πάρκινγκ παίζουν το ρόλο τους στην σωστή κοστολόγηση ενός έργου. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν έχουν εκτιμηθεί και αυτοί οι παράγοντες, είναι πολύ πιθανόν να βρεθείτε αντιμέτωποι με δυσκολίες και πρόσθετα κοστολόγια που δεν είχατε αρχικά προϋπολογίσει. Η εμπειρία μας ως κατασκευαστές έχει δείξει ότι η θέση του ακινήτου και η μορφολογία της περιοχής μπορούν να αυξήσουν το κοστολόγιο μιας ανακαίνισης ακόμα και κατά 10-15% σε σχέση με τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό.

Από όλα τα παραπάνω μπορεί εύκολα κάποιος να αντιληφθεί, ότι η κοστολόγηση ενός έργου ανακαίνισης είναι μια σύνθετη διαδικασία που εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες με δεδομένο πάντα ότι επιθυμούμε αφενός να έχουμε ένα ποιοτικό και όμορφο αποτέλεσμα και αφετέρου τα χρήματα που θα ξοδέψουμε να είναι όσα είχαμε αρχικά προϋπολογίσει. Φυσικά, εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η διάθεση μπορείτε να προσπαθήσετε και μόνοι σας να προσεγγίσετε (όσο το δυνατόν καλύτερα) τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου σας! Διαφορετικά, μπορούμε να το κάνουμε εμείς για εσάς και μάλιστα δωρεάν!